Arhiw

TÝL - 2021: şu gün 9-njy tapgyryň duşuşyklary geçiriler

12:0029.11.2021
0
2034
TÝL - 2021: şu gün 9-njy tapgyryň duşuşyklary geçiriler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 29-njy noýabrda geçirilýän futbol çempionatynyň 9-njy tapgyrynyň birinji oýun gününiň duşuşyklarynyň eminlerini belli etdi.

9-njy tapgyryň duşuşyklary:
29.11.2021 ý. (duşenbe)

“Aşgabat” – “Energetik”
Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş.)
Başlanýan wagty: 15:00
Duşuşygyň emini: Ç.Gurbanow (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.), E.Annamyradow (Balkanabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: A.Jumamyradow (Aşgabat ş.)
Gözegçi emin: H.Rejepow (Aşgabat ş.)
Duşuşygyň komissary: R.Japarow (Aşgabat ş.)

“Şagadam” – “Nebitçi”
Geçirilýän ýeri: “Şagadam” stadiony (Türkmenbaşy ş.)
Başlanýan wagty: 15:00
Duşuşygyň emini: A.Gurbanow (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: B.Haknazarow (Aşgabat ş.), M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: S.Gurbanow (Balkanabat ş.)
Gözegçi emin: A.Sapaýew (Daşoguz ş.)
Duşuşygyň komissary: O.Mämmetgeldiýew (Aşgabat ş.)

“Köpetdag” – “Merw”
Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş.)
Başlanýan wagty: 17:45
Duşuşygyň emini: A.Sapaýew (Daşoguz ş.)
Kömekçi eminler: E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.), M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: Ý.Jumamyradow (Aşgabat ş.)
Gözegçi emin: R.Pälwanow (Daşoguz ş.)
Duşuşygyň komissary: B.Nurmyradow (Aşgabat ş.)

Bellik: 9-njy tapgyrynyň jemleýji duşuşygy 30-njy noýabrda geçirilip, onda “Ahal” bilen “Altyn Asyr” toparlary duşuşarlar. Bu duşuşyk “Aşgabat” köpugurly stadionynyň merkezi meýdanynda geçirilip, 17:30-da başlanar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň