Arhiw

Toronto—zenanlaryň ýaşaýşy we işlemegi üçin iň howpsuz şäher

15:5327.10.2021
0
291
Toronto—zenanlaryň ýaşaýşy we işlemegi üçin iň howpsuz şäher

“Blumberg” habarlar gullugynyň žurnalistleri hem-de bilermenleri golaýda zenanlaryň durmuşy üçin amatly iri ilatly şäherleriň sanawyny düzdüler. Munuň üçin uly şäherleriň 15-sinde aýallaryň durmuş şertleri öwrenildi, şonda, esasan, howpsuzlygyň derejesi, ykjamlyk, deňlik, zenanlaryň girdejileri, şeýle-de çaga dogrulmagy bilen bagly zähmet rugsady boýunça ýeňillikler göz öňünde tutuldy, şäherleriň her birinde işleýän zenanlaryň 200-siniň pikirleri soraldy.

Torontodan ötri iň oňat şäherleriň sanawyna Sidneý, Singapur, Pariž, London, Berlin, Tokio, Gonkong, Nýu-Ýork we Amsterdam girdi. Sanawda iň ahyrky orny San-Paulu şäheri eýeledi.

Öň “Blumberg” dünýäniň iň baý maşgalalarynyň sanawyny düzüpdi, onda ilkinji orny bütin dünýäde “Walmart” dükanlarynyň 10 müňden gowragynyň eýesi bolan Uoltonlaryň maşgalasy eýeläpdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň