Soňky habarlar

Arhiw

Sidneý çäklendirmeleri gowşadýar

17:4915.10.2021
0
469
Sidneý çäklendirmeleri gowşadýar

Awstraliýanyň paýtagtynda soňky aýlarda Kowid-19 ýokanjy zerarly girizilen çäklendirmeleri gowşatmak we kärhanalaryň işini dikeltmek isleýärler. Bu barada Reuters ýazýar.

Mysal üçin, Täze Günorta Uels şäherinde koronawirus bilen kesellänleriň 477 sanysy hasaba alnyp, olaryň 6-sy aradan çykdy, şeýle az ýitgi çekilmegine şäheriň 5 millionlyk ilatynyň üç aýdan gowrak berk karantinde saklanmagy mümkinçilik beripdir. Ştatyň ilatynyň 70 göterimi sanjym alypdyr, şunuň bilen baglylykda ady tutulan şäheriň häkimiýetleri çäklendirmeleri biraz gowşatmagy meýilleşdirýärler, bu barada ştatyň hökümet başlygy Dominik Perrota beýanat berdi.

Indiden beýläk Sidneý ştatynyň bu iri şäheriniň halky islendik sebäp bilen öýlerinden çykyp biler, olara garbanyşhanalara, türgenleşik zallaryna barmaga rugsat berler.

Emma şol bir wagtda howpsuz aralygy saklamak barada düzgünler saklanyp galar.

Netijede, 11-nji oktýabrdan başlap, Sidneý dört aýlyk karantinden çykar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň