Soňky habarlar

Arhiw

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 13-nji oktýabry

09:0013.10.2021
0
6427

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 13-nji oktýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty.

 • Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7... +9, gündizine +22... +24 maýyl bolar. Howanyň basyşy 737 mm, çyglylygy 15 — 35%.
 • Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 mert, käýerlerinde 15 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +11... +16, gündizine +22... +27, kenarýaka etraplarynda +18... +23 maýyl bolar.
 • Türkmenbaşy şäherinde: howa +21... +23, basyşy 756 mm, çyglylygy 15 — 35%.
 • Awazada: howa +20... +22, basyşy 763 mm, çyglylygy 20 — 40%.
 • Balkanabat şäherinde: howa +24... +26, basyşy 762 mm, çyglylygy 5 — 25%.
 • Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5... +10, gündizine +20... +25 maýyl bolar.
 • Änew şäherinde: howa +22... +24, basyşy 739 mm, çyglylygy 15 — 35%.
 • Tejen şäherinde: howa +23... +25, basyşy 749 mm, çyglylygy 20 — 40%.
 • Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 5 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +9, gündizine +19... +24 maýyl bolar.
 • Mary şäherinde: howa +22... +24, basyşy 746 mm, çyglylygy 20 — 40%.
 • Baýramaly şäherinde: howa +21... +23, basyşy 745 mm, çyglylygy 25 — 45.
 • Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8, gündizine +18... +23 maýyl bolar.
 • Türkmenabat şäherinde: howa +20... +22, basyşy 749 mm, çyglylygy 25 — 45%.
 • Kerki şäherinde: howa +21... +23, basyşy 744 mm, çyglylygy 20 — 40%.
 • Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8, gündizine +16... +21 maýyl bolar.
 • Daşoguz şäherinde: howa +19... +21, basyşy 761 mm, çyglylygy 15 — 35%.
 • Köneürgenç şäherinde: howa +17... +19, basyşy 763 mm, çyglylygy 20 — 40%.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň