Soňky habarlar

Arhiw

Türkiýede tokaý ýangynlary möwç alýar

15:2731.07.2021
0
666
Türkiýede tokaý ýangynlary möwç alýar

Türkiýäniň Antalýa ülkesiniň etraplarynyň 27-siniň ilaty tokaý ýangynlary sebäpli göçürildi, bu barada ýurduň Içeri işler ministrligi habar berýär.

Tokaý ýangynlary sebitiň 42 etrabyny gurşap aldy, häzirki wagtda çenli ýangyn söndürijilere onuň ojaklarynyň 71-sinden 57-sini söndürmek başartdy.

28-nji iýulda, çarşenbe güni Antalýa ülkesiniň Manawgat kurort şäheriniň golaýynda başlanan ýangynyň çalt ýaýramagyna howanyň çakdanaşa gyzmagy sebäp boldy. Çalt tutaşan ýangynlar sebitdäki otellere-de ýetdi, şunlukda ol ýerlerdäki jahankeşdeleri tizden-tiz howpsuzy ýerlere göçürmeli boldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň