Soňky habarlar

Arhiw

“Ak Tam Bazary” gyz-gelinler üçin eşik dükanynyň hyzmatlaryny hödürleýär

10:3522.02.2021
0
3731
“Ak Tam Bazary” gyz-gelinler üçin eşik dükanynyň hyzmatlaryny hödürleýär

“Ak Tam Bazary” topary, onlaýn söwda platformasynda ýene bir dükanyň hyzmatlaryny hödürleýär. Bu “Star time” - gyz-gelinler üçin egin-eşik dükanydyr.

“Star time” dükanynda islendik pursat üçin kybapdaş köýnekleri saýlap bilersiňiz. Önümleriň görnüşlerinde gündelik eşikler, kärhanalar üçin iş eşikleri, sport çäreleri üçin eşikler, agşamky dabaralar  üçin we başgalar bar.

“Star time” dükany birnäçe ýyl bäri işleýär we eýýäm müşderileriň söýgüsini gazanmagy başardy.

“Star time” öz işini, satyn almazdan öň, şekilini ýitirmejek we ideg etmek üçin dogry önümi satyn almagy hödürleýär. 

Dükanyň hünärmenleri möwsümleýin eşikleri saýlamagyňyza kömek eder: futbolkalardan daşky egin-eşiklere çenli.

 “Star time” dükanynyň egin-eşik görnüşlerini “Ak Tam Bazary” web sahypasynda hyzmatdaş dükanyň bölüminden tanşyp bilersiňiz.

 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň