“Ak Tam Bazarynda” şaý-sepler dükanynyň hyzmatlary hödürlenilýär

10:1615.02.2021
0
5683
“Ak Tam Bazarynda” şaý-sepler dükanynyň hyzmatlary hödürlenilýär

“Ak Tam Bazary” topary, “Jewellery” kompaniýasynyň şaý-sepleriniň onlaýn söwda platformasynda elýeterdigini habar berýär.

Kompaniýanyň - gymmat bahaly metallardan ýasalan şaý-sepleriniň giň toplumy hödürlenýär.

“Jewellery” dükanynda, müşderileriň harytlary saýlamagy we satyn almagy üçin ýönekeý we ähli amatly şertler göz öňünde tutulan, ýagny belli bir şaý-sepleri satyn almazdan ozal, onuň aýratynlyklaryny jikme-jik öwrenip we doly ölçegde gözden geçirip bilersiňiz. 

Dükan şeýle hem aşakdakylary hödürleýär:

  • sizi haýran galdyrjak çeýe arzanladyş ulgamy;
  • ýygyndylaryň yzygiderli täzelenmegi;
  • aýratyn sargyt etmek mümkinçiligi;
  • harytlary eltip bermek.

Şaý-sepleriň giň görnüşi talap edilýän alyjynyň islendik islegini kanagatlandyrar. 

“Ak Tam Bazary” web sahypasyndaky “Jewellery” dükanynyň bölüminden  şaý-sepleriň görnüşleri bilen jikme-jik tanşyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň