News Archive

Aşgabat şäher häkimligi öň yglan edilen bäsleşigiň möhletiniň şu ýylyň 23-nji ýanwaryna çenli uzaldylýandygyny habar berýär

0
3393
Address:
Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy.
Phone:
92-00-90.
Last update:

Aşgabat şäher häkimligi garamagyndaky edara-kärhanalaryň awtoulaglaryna we tehnikalaryna zerur bolan tekerleri satyn almak üçin üpjün edijileri saýlap-seçip almak boýunça öň yglan edilen bäsleşigiň möhletiniň şu ýylyň 23-nji ýanwaryna çenli uzaldylýandygyny habar berýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 92-00-90.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic