News Archive

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky açyk görnüşli bäsleşigi gaýtadan yglan edýär

0
2938
Address:
Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýolunyň 32-nji jaýy.
Phone:
+99312 40-60-02; 40-64-41.
Mail:
tveb@online.tm
Last update:

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bank kart ulgamynda «MasterCard» halkara töleg ulgamynyň galtaşykly (EMV) we galtaşyksyz hyzmatlaryny synag etmek hem-de sertifikatlaşdyrmak işlerini geçirmek boýunça açyk görnüşli bäsleşigi gaýtadan yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän taraplar degişli resminamalary bankyň merkezi edarasyndan her gün sagat 9:30-dan 17:00-a çenli alyp bilerler. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň ýerleşdirilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýolunyň 32-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +99312 40-60-02; 40-64-41.

Elektron salgysy: tveb@online.tm

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic