News Archive

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy işleri ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

0
7254
Last update:

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy ¹ 10100465 — turbalarda inspeksiýa we abatlaýyş-bejeriş işlerini ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 4-nji martyna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic