MUGALLYM BOLUŇ!

0
4294
Phone:
+99363778849
Mail:
ebilimebilim@gmail.com
Mugallym boluň!!!
Üýtgemegiň we hasam ösmegiň wagty geldi.

E-bilim platforma, ýurdumyzda ilinji açylan online okuw platformasydyr. Biziň maksadymyz dünýäniň islendik künjegindäki, islendik şahsa okuw kurslaryny döretmäge, paýlaşmaga we bu okuw kurslaryny diňleýjilere ýetirmek üçin ähli müňkinçilikleri döredip bermekli.
Comments
To leave a comment, log in or register
By topic