Последние новости

Архив новостей

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi işleri geçirmek we harytlary satyn almak boýunça öň yglan edilen bäsleşikleriň möhletini uzaldýar

0
2761
Адрес:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.
Телефон:
40-04-79.
Последнее обновление:

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen işleri geçirmek we harytlary satyn almak boýunça öň yglan edilen bäsleşikleriň möhletini uzaldýar.

Lot ¹ 61 — Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Aşgabat şäheriniň Ata Gowşudow köçesiniň 58-nji jaýynda ýerleşýän köne fiziologiýa binasynyň durkuny täzelemek üçin düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek.

Lot ¹ 62 — Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot ¹ 63 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigi üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini hem-de reagentleri satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 40-04-79.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме