Kompen пластиковые окна двери

0
3068
Телефон:
+99365636371
Почта:
Arslanjan91@mail.ru
HK “Rahatlyk” Biz Rahatlyk
Biziň kärhanamyz Turkiýanyň meşhur kompaniýasy “Kompen” kompaniýasy bilen 2000-njy ýylyň awgust aýyndan bäri işleşip Türkmenistanyň bazarynda öz uly ornuny tutýar. Biziň işleşýän kompaniýamyz plastikden gapy penjireler witražlary öndürmek bn meşgullanýar.Biziň plastik profillerimiziň içinden demir ýagny “Poslamaýan demir“-iň geçýänligini mälim edýär. Plastikden öndürilýän gapy-penjireleriň witražlara dakylýan ruçkalara zamoklara petlelere towlanýan şrublaryň her biri içinden geçýä demire bekeýär.Sargyt ediň biz siziň islegiňize göra ýasap penjireleriňizden suw,ýagyş,tozan gordajyklaryndan öýnüzi goralyň.Biziň salgymyz Ýylgaý Durdyýew köçesi “Jähek” binasynyň 2-nji etažynda.Tel: 75-49-50/754951/63-63-71
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме