Latest News

News Archive

Kompen пластиковые окна двери

0
3251
Phone:
+99365636371
Mail:
Arslanjan91@mail.ru
HK “Rahatlyk” Biz Rahatlyk
Biziň kärhanamyz Turkiýanyň meşhur kompaniýasy “Kompen” kompaniýasy bilen 2000-njy ýylyň awgust aýyndan bäri işleşip Türkmenistanyň bazarynda öz uly ornuny tutýar. Biziň işleşýän kompaniýamyz plastikden gapy penjireler witražlary öndürmek bn meşgullanýar.Biziň plastik profillerimiziň içinden demir ýagny “Poslamaýan demir“-iň geçýänligini mälim edýär. Plastikden öndürilýän gapy-penjireleriň witražlara dakylýan ruçkalara zamoklara petlelere towlanýan şrublaryň her biri içinden geçýä demire bekeýär.Sargyt ediň biz siziň islegiňize göra ýasap penjireleriňizden suw,ýagyş,tozan gordajyklaryndan öýnüzi goralyň.Biziň salgymyz Ýylgaý Durdyýew köçesi “Jähek” binasynyň 2-nji etažynda.Tel: 75-49-50/754951/63-63-71
Comments
To leave a comment, log in or register
By topic