Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň oba hojalyk ministrine orunbasarlar bellenildi

21:5904.09.2023
0
23583

Habar berşimiz ýaly, şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedow oba­senagat toplumyna göz­egçilik edýän wise-pr­emýer T.Atahallyýewiň­ hem-de welaýatlaryň ­häkimleriniň gatnaşma­gynda sanly ulgam ark­aly iş maslahatyny ge­çirdi.

Iş maslahatynyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti degişli Kararlara gol çekip, Begmyrat Gurbangeldiýewiç Ataýewi hem-de Goçmyrat Baýramgeldiýewiç Ataýewi Türkmenistanyň oba hojalyk ministriniň orunbasary wezipelerine belledi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň