Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasyna badalga berildi

23:5512.03.2023
0
11940
Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasyna badalga berildi

12-nji martda duşuşyklaryň dördüsi bilen Türkmenistanyň Naýbaşy futzal ligasyna badalga berildi. Bu barada TFF-niň metbugat gullugy habar berýär.

Ýeri gelende bellesek, futzal ligasynyň 1-nji, 2-nji hem-de 3-nji tapgyrlarynyň duşuşyklary Daşoguz şäherinde geçirilýär.

Türkmenistanyň futzal çempionatynyň toparlaryň 8-siniň gatnaşmagynda geçirilýändigini ýatladýarys.

Üç aýlawdan ybarat bolan Naýbaşy futzal ligasynyň duşuşyklary Aşgabat, Mary, Türkmenbaşy hem-de Daşoguz şäherlerinde geçiriler. Futzal ligasynyň jemleýji tapgyry 26-njy noýabrda geçiriler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň