Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen kärhanalary ýene bir täze önümi satlyga çykarýarlar

10:3914.09.2022
0
29471
Türkmen kärhanalary ýene bir täze önümi satlyga çykarýarlar

«Beg ýüpek» hojalyk jemgyýetinde öndürilip başlanan dürli ölçegli örtgüler tiz günlerde söwda nokatlarynda halka hödürlener. Bu barada «Jeyhun.news» habar berdi.

Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän multifilamentli ýüplükleriň önümçiligi bilen tanalýan bu hojalyk jemgyýetinde gerekli çig mal Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan, Gyýanlydaky polimer zawodyndan alynýar. Bu bolsa kärhanada multifilamentli polipropilen ýüplükleriň aýda ýüzlerçe tonnasy öndürmäge giň mümkinçilik berýär. Bu ýüplükler, esasan, haly önümçiliginde giňden ulanylýar.

Mundan başga-da, «Beg ýüpek» hojalyk jemgyýetinde türkmen milli lybaslaryň, saçaklaryň bezeg işlerinde ulanylýan alajalaryň hem önümçiligi alnyp barylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň