Soňky habarlar

Arhiw

Täjigistanyň «Futbol» teleýaýlymy «Sogdiana» ― «Altyn asyr» duşuşygyny göni ýaýlymda alyp görkezer

01:1130.06.2022
0
3978

AFK-nyň kubogy — 2022-niň “E” toparçasynyň ikinji tapgyrynyň çäklerinde “Altyn Asyr” “Sogdiana” bilen duşuşar.

Duşuşygy Täjigistanyň “Futbol” teleýaýlymy göni ýaýlymda görkezer.

Duşuşyk Aşgabat wagty bilen 19:00-da başlar.

«Futbol» teleýaýlymy Türkmenistanda IPTV teleýaýlym ulgamynyň üsti bilen elýeterlidir.

Ozal habar berşimiz ýaly, şu duşuşyk hem toparçada birinji orny eýelejek topary kesgitlär. “Sogdianany” bu oýunda deňligem (6 utuk) kanagatlandyrýar. “Altyn Asyra” bolsa (4 utuk) diňe ýeňiş gerek.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň