Arhiw

Tejendäki ýag kärhanasynda dört aýlyk meýilnama iki essä golaý berjaý edildi

10:4824.05.2022
0
994
Tejendäki ýag kärhanasynda dört aýlyk meýilnama iki essä golaý berjaý edildi

Tejen şäherinde ýerleşýän «Tejen» ösümlik ýag kärhanasynda şu ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda 6 million 109 müň manatlyga golaý önüm öndürildi.

Bu bolsa meýilnama 184 göterimden gowrak ýerine ýetirilendigini görkezýär ― diýip, «Türkmenistan» gazeti ýazýar.

Bu ýerde gowaça çigidiniň ýokary talaplara laýyklykda gaýtadan işlenmegi esasynda öndürilen ekologik taýdan arassa ösümlik ýagy ilat arasynda uly islege eýe bolup, önümler ilata söwda nokatlary arkaly amatly nyrhlardan bökdençsiz ýetirilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň