Soňky habarlar

Arhiw

Futbol boýunça Balkan welaýatynyň kubogy ugrunda ýaryş geçiriler

12:0015.05.2022
0
2501
Futbol boýunça Balkan welaýatynyň kubogy ugrunda ýaryş geçiriler
Surat: tff.com.tm

15-nji maýda Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň hem-de Balkan welaýatynyň Futbol federasiýasyny guramagynda toparlaryň bäşisiniň gatnaşmagynda Balkan welaýatynyň Kubogy ugrundaky ýaryşa badalga berler.

Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýty habar berýär.

Balkanabat şäherinde geçiriljek Kubok bäsleşiginiň ýeňijileri 19-njy maýda belli bolar.

Kubok bäsleşiginiň ýeňijileri bir aýlawda geçiriljek bäsleşikde belli ediler.

Gatnaşýan toparlar:
FK “Nebitçi” (Balkanabat şäheri)
“Şagadam” (Türkmenbaşy şäheri)
“Nebitçi II” (Balkanabat şäheri)
“Galkunyş” (Balkanabat şäheri)
“Çarlakly ýoly” (Hazar şäheri)

Balkan welaýatynyň Kubogy ugrundaky ýaryşyň geçiş tertibi:
I tapgyr
15.05.2022 ý.
“Nebitçi II” – “Galkynyş”
“Şagadam” – “Çarlakly ýoly”

II tapgyr
16.05.2022 ý.
“Galkynyş” – “Çarlakly ýoly”
“Nebitçi” – “Nebitçi II”

III tapgyr
17.05.2022 ý.
“Şagadam” – “Galkynyş”
“Nebitçi” – “Çarlakly ýoly”

IV tapgyr
18.05.2022 ý.
“Nebitçi” – “Galkynyş”
“Şagadam” – “Nebitçi II”

V tapgyr
19.05.2022 ý.
“Nebitçi II” – “Çarlakly ýoly”
“Şagadam” – “Nebitçi”

Bellik: Kubok bäsleşiginiň duşuşyklary Balkanabat şäheriniň “Sport toplumy" stadionynda geçiriler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň