Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň ýolbaşçysyny wezipesinden boşatdy

23:3903.08.2021
0
46043

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, maýor Hakmyrat Kakabaýewiç Muhammedow Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň müdiri wezipesinden boşadyldy.

Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň