Päk service - GAPLAMA WE GÖÇME

0
2391
Owner:
Pak Service
Address:
Köçe: G.Kulyÿew 2127, jaÿ - 77
Phone:
+864768855
Mail:
cynar.88@bk.ru
Web address:
pakservice.biz@gmail.com
Last update:
Ynamly we ygtybarly iş topary! Öý we ofis goşlaryny doly göçürüp bermäne kömek edýäris. Goşlaryň gaplanmasyny, daşamasyny we ulag hyzmatyny hödürleyäris. - 40 dan gowrak gaplama serişdeleri - mebelin ähli görnüşlerini söküp we täzeden yerine dakyp berýäris - 6 dan gowrak ulag görnüşimiz bar; - Şertnama esasynda işimiz edip, size doly kepil berýäris; - 24 sagadyn içinde bir jayy goçürüp berýäris. @pak_service www. pakservice.biz

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic