Управление бизнесом

0
653
Phone:
+99363778849
Mail:
sahra.ebilim@gmail.com
Price:
500
Bu kurs adamlara bir işi dolandyrmagy we giňeltmegi öwredýär. Dolandyryş aslynda näme? Her toparyň belli bir maksady bar. Bu toparyň her agzasynyň bu maksat barada aýratyn pikiri bar. Şeýlelik bilen, dolandyryş, aslynda, bu adamlaryň pikirlerini we maksatlaryny utgaşdyrmak, olaryň hemmesiniň esasy maksada tarap hereket edýändigine göz ýetirmekdir.Şu zatlar dogrusynda öwredilýär. Öwrenmäge howlugyň we öz biznesiňiz tiz ösdüriň!
Has giňişleýin maglumat üçin şu ssylka geçiň: https://www.ebilim.com.tm/courses/550
Habarlaşmak üçin: +993 63 77 88 49
Comments
To leave a comment, log in or register
By topic