Последние новости

Архив новостей

В Национальном Драматическом театре имени Альп Арслана, состоится премьера пьесы «Назли Дильдарым»

0
13513
Адрес:
г. Ашгабат, Арчабиль шаелы 46
Телефон:
48-11-49
Последнее обновление:

2020-nji ýylyň 25-nji iýunynda sagat 19:00-da Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry Sizi «Näzli dildarym» (Toýdan öňki tomaşa) atly sahna eserini görmäge çagyrýar.

Türkmen halkyny däp-dessursyz, milli ýol-ýörelgesiz, gülküsiz, söýgüsiz göz öňüne getirmek mümkin däl. Şonuň üçinem Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gylyçmyrat Kakabaýewiň bu sahna eseriniň esasy many-mazmun özeni türkmençilige ýugrulandyr. Bagta barýan menzillere ýaltalygyň, görüpligiň üsti bilen däl-de halal zähmet, açyk ýüreklilik, ýagşy niýet arkaly ýetip boljaklygy barada aýdylýan sözler, nygtalýan çuňňur manyly pikirler spektaklyň terbiýeçilik ähmiýetini hasda artdyrýar. Durmuş söýgüden başlanýar. Dünýä söýgüden başlanýar. Uzak ýyllardan bäri goňşuçylykda oturan Gyraw aga bilen Jarçynyň perzentleriniň birek-birege köňül bermekleri sebäpli garyndaşlyga uzaýan ömür pursatlary, tolgundyryjy başdan geçirmeleri, soňky bölümde ýüze çykýan gapma-garşylykda ýaşuly gahrymanlaryň tapýan dogry çözgütleri çeperçilik, şahyranalyk, wäşilik bilen beýan edilýär.

 

Biletleri onlaýn satyn alyp bilersiňiz.

Telefon: 48-11-49.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме