Последние новости

Архив новостей

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана объявляет тендер

0
5512
Адрес:
Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.
Телефон:
40-04-79

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlar boýunça görkezilen saglygy goraýyş maksatly

serişdeleri olaryň öndürijilerinden we öndürijileriň resmi wekillerinden satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär.Lot 1 — Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkezi üçin saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak;Lot 2 — Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Stomatologiýa okuw-önümçilik merkezi üçin saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak;Lot 3 — Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Göz keselleri ylmy-kliniki merkezi üçin saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almak zerur.Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap ýazuw görnüşindäki arza tabşyrylanda berilýär.Bäsleşik teklipli bukjalar şu bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda şu aşakdaky salgy boýunça kabul edilýär


Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

По теме
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь