Последние новости

Архив новостей

Hytaý Halk Respublikasynda öndürilýän harytlaryň köpugurly sergisi geçiriler

0
2682
Адрес:
Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasy
Телефон:
39-88-87-(86)-(85)-(38), 39-89-49.

Guraýjy tarap Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.Serginiň iş wagty:4-nji iýulda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;5-nji iýulda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;6-njy iýulda sagat 10:00-dan 15:00-a çenli.Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-87-(86)-(85)-(38), 39-89-49.


Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

По теме
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь