Последние новости

Архив новостей

VERBENA 30+ Makiýaž aýyrýan misselýar suwy Verbena by Faberlic 0987 made in Russia

0
391
Телефон:
+99361704962
Почта:
aybolek.faberlic@gmail.com
Цена:
Bahasy jañda
Aýbölek Faberlik Türkmenistan
+99361704962

Önüm hakda
Agramy: 105 gr., Göwrümi: 100 ml.

Vitalayer® işjeň garramaga garşy toplumy bolan mikellar suwy, ýüzden, gözlerden we dodaklardan makiýaupy ýuwaşlyk bilen aýyrýar we derini täzeleýär.

Makiýažy ýuwaşlyk bilen aýyrýar.
Derini nemlendirýär we täzeleýär.
Toniki we garramaga garşy täsiri bar.
Verbena, Müsüriň çeşmelerinden belli bolan gadymy derman ösümligi. Bu ösümligiň ulanylmajak beýle keseliniň ýokdugyna şaýatlyk edýärler.
Verbena önümleri ýaş bilen baglanyşykly deriniň üýtgemeginiň 7 alamaty bilen göreşýär:

ýygyrtlary azaltmak;
derini ýumşak we elastik etmek;
deri gowulaşdyrmak;
äheňini we çeýeligini dikeltmek;
dar gözenekler we olary az duýýar;
deriniň ýüzüni tekizlemek;
deriniň gorag päsgelçiligini güýçlendiriň.

Netije: arassa, mahmal we ýagty deri.
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме