Последние новости

Архив новостей

VERBENA 30+ Ähli deri üçin arasalaýjy tonik by Faberlic 0982 made in Russia

0
285
Телефон:
+99361704962
Почта:
aybolek.faberlic@gmail.com
Цена:
Bahasy jañda
Aýbölek Faberlik Türkmenistan
+99361704962

Önüm hakda
Agramy: 160 gr., Göwrümi: 150 ml.

Deriniň ähli görnüşleri üçin arassalaýjy toner Vitalayer® Active Garrylyga garşy Verbena toplumy ýüzüň derisini gündelik bejermek üçin amatlydyr.

Makiýaž galyndylaryny we hapalaryny ýuwaşlyk bilen aýyrýar.
Derini täzeleýär we sazlaýar, deri gowulaşdyrýar.
Derini indiki önümleri ulanmak üçin taýýarlaýar.
Verbena, Müsüriň çeşmelerinden belli bolan gadymy derman ösümligi. Bu ösümligiň ulanylmajak beýle keseliniň ýokdugyna şaýatlyk edýärler.
Verbena önümleri ýaş bilen baglanyşykly deriniň üýtgemeginiň 7 alamaty bilen göreşýär:

ýygyrtlary azaltmak;
derini ýumşak we elastik etmek;
deri gowulaşdyrmak;
äheňini we çeýeligini dikeltmek;
dar gözenekler we olary az duýýar;
deriniň ýüzüni tekizlemek;
deriniň gorag päsgelçiligini güýçlendiriň.

Netije: ýumşak, düşnükli, ýagty deri.
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме