Последние новости

Архив новостей

Gel ýuwmak Omegahit by Faberlic 7639 made in Russia

0
366
Телефон:
+99361704962
Почта:
aybolek.faberlic@gmail.com
Цена:
Bahasy jañda
Aýbölek Faberlik Türkmenistan +99361704962

Önüm hakda
Agramy: 102 gr., Göwrümi: 100 ml.

Omegahit, gymmatly ýaglaryň ähli artykmaçlyklaryny öz içine alýan seriýadyr. Omega kislotalarynyň deriniň gözelligi we saglygy üçin ähmiýeti ylmy taýdan subut edildi. Önümlerimizde birbada 4 sany omega çeşmesi bar: zygyr, deňiz garpyzy, zeýtun we künji ýagy.

Omegahit, gymmatly ýaglaryň ähli artykmaçlyklaryny öz içine alýan seriýadyr. Omega kislotalarynyň deriniň gözelligi we saglygy üçin ähmiýeti ylmy taýdan subut edildi. Önümlerimizde birbada 4 sany omega çeşmesi bar: zygyr, deňiz garpyzy, zeýtun we künji ýagy.

Gel ýuwmak tebigy gorag päsgelçiligini bozmazdan derini ýuwaşlyk bilen arassalaýar, makiýaupy we gündelik hapalary çalt we täsirli aýyrýar.

Derini guratman gözenekleri arassalaýar
Rahatlyk we tazelik duýgusyny galdyrýar
Deriniň ähli görnüşlerine we ähli ýaşlara laýyk gelýär
Omega kislotalary we karotinoidler toplumy deridäki metabolizmi işjeňleşdirýär, toniki täsirine we antioksidant täsirine eýe.

Omega kislotalary we karotinoidler toplumy deridäki metabolizmi işjeňleşdirýär, toniki täsirine we antioksidant täsirine eýe.

Zygyr ýagy ýaş we garry derini ýuwaşlyk bilen alada edýär. Çuňňur nemlendirýär we ýumşadýar, inçe gyrmalary ýumşadýar we gyjyndyrmany ýok edýär.

Zygyr ýagy ýaş we garry derini ýuwaşlyk bilen alada edýär. Çuňňur nemlendirýär we ýumşadýar, inçe gyrmalary ýumşadýar we gyjyndyrmany ýok edýär.

Deňiz garpyz ýagy witaminleriň köp bolmagy bilen baý düzümi bilen tanalýar. Derini olar bilen doýurýar, oýarýar we energiýa bilen doldurýar. Deriniň gorag funksiýalaryny güýçlendirýär, iýmitlendirýär we ýumşadýar.

Deňiz garpyz ýagy witaminleriň köp bolmagy bilen baý düzümi bilen tanalýar. Derini olar bilen doýurýar, oýarýar we energiýa bilen doldurýar. Deriniň gorag funksiýalaryny güýçlendirýär, iýmitlendirýär we ýumşadýar.

Zeýtun ýagy täzeleniş proseslerini höweslendirýär, derini çalt dikeldýär. Deri öýjüklerinde ýag çalşygyny kadalaşdyrýar we tebigy gorag päsgelçiligini güýçlendirýär.

Zeýtun ýagy täzeleniş proseslerini höweslendirýär, derini çalt dikeldýär. Deri öýjüklerinde ýag çalşygyny kadalaşdyrýar we tebigy gorag päsgelçiligini güýçlendirýär.

Künji ýagy güýçli ýarany bejermek we çişmä garşy täsir edýär, ýerli deriniň immunitetini ýokarlandyrýar we antioksidant täsir edýär. Derini güýçli iýmitlendirýän we nemlendirýän guraklyga we ýalpaklyga garşy göreşýär.

Künji ýagy güýçli ýarany bejermek we çişmä garşy täsir edýär, ýerli deriniň immunitetini ýokarlandyrýar we antioksidant täsir edýär. Derini güýçli iýmitlendirýän we nemlendirýän guraklyga we ýalpaklyga garşy göreşýär.
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме