Türkmenistanyň Döwlet Sirkiniň täze ýyl mynasybetli ýörite taýýarlan şowhunly çykyşlarynyndan fotoreportaž

0
7276

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň