Futbol, Türkmenistanyň kubogy - 2019: "Merw" - "Türkmennebit" duşuşygyndan soňra gyzykly hasaplamalar

0
308
Futbol, Türkmenistanyň kubogy - 2019: "Merw" - "Türkmennebit" duşuşygyndan soňra gyzykly hasaplamalar

Türkmenistanyň kubogy - 2019, Saýlama tapgyryň birinji duşuşygy.

“Merw” – “Türkmennebit” – 5:0

Gollar: 2 Döwlet Döwletmyradow, 32, 76 Begenç Guldurdyýew, 86 Döwlet Baýramow, 90+1 Tirkiş Muhammetberdiýew (“Merw”)

Türkmenistanyň kubogy - 2019-da iň kän tapawutlanan futbolçylar:

1. Begenç Guldurdyýew, «Merw», 2
2. Döwlet Döwletmyradow, «Merw», 1
2. Döwlet Baýramow, «Merw», 1
2. Tirkiş Muhammetberdiýew, «Merw», 1.

Şu ýaryşda 2016-njy ýyldan bäri iň kän tapawutlanan futbolçylar:

1. Wahyt Orazsähedow, «Ahal», “Altyn asyr” 6 gol

1. Myrat Ýagşyýew, «Altyn asyr», 6 gol
2. Öwezbaý Muhammetmyradow, “Köpetdag”, 5 gol
2. Süleýman Muhadow, «Şagadam», “Ahal”, “Altyn asyr” 5 gol
3. Alibek Abdyrahmanow, «Energetik», 4 gol
3. Akmämmet Metdäýew, «Balkan», 4 gol
3. Didar Durdyýew, «Ahal», 4 gol
3. Altymyrat Annadurdyýew, «Altyn asyr», 4 gol

"Merw" futbol toparynyň Türkmenistanyň kubok ýaryşynda görkezen umumy netijesi:

Duşuşuklar: 102

Ýeňişler: 47

Deňlikler: 21

Utulyşlar: 34

Pökgüler: 151-122

«Türkmennebit» futbol toparynyň Türkmenistanyň kubok ýaryşynda görkezen umumy netijesi:

Duşuşuklar: 1

Ýeňişler: 0

Deňlikler: 0

Utulyşlar: 1

Pökgüler: 0-5

Şu ýyl jemi:

5 gol geçirildi

Türkmenistanyň kubogy - 2019-da iň köp pökgi geçiren toparlar:

«Merw» ― 5

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş makalalar
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň