Премьерный выпуск новой рубрики Gyzykly gezelenç

7
9055
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
INVESTOR ( 03.05.2022 )

Salam. Soraglaryñ jogaplary: 1. 98 km 2. Mihail Wladimirowiç Wasilýew 3. 108 m2

189
jahanyntaji ( 03.05.2022 )

1) 98 km 2) Mihail Wladimirowiç Wasilýew 3) Kölüň uzynlygy 80 metr, ini 30 metr we çuňlygy 16 metr

179
dayancjan02 ( 03.05.2022 )

Trukmenportala men kop Sagbolsun aydyan sebabi menin hacandan bari Turkmenistan dovletimizin icindaki yadgarlikleri we taryhy yadygarliklerimiz baradaky rowayatlary oz turkmen ildeslerimize we dasary yurt rayatlarynyn esitmeklerini arziw edyardim! Size kop sagbolsun aydyp isinizde ustunliklerin yar bolmagyny arzuw edyarin!!! 1)Ashgabat bilen Kovatanyn aralygy 98 km. 2)Mihail Vladimerevich Vasilyev. 3)Kovatanyn tutyan meydany 1-5 ga

179
jahanyntaji ( 03.05.2022 )

Ilki bilen, täze rubrikaňyz şowly bolsun! Gowy, täsirli, peýdaly gezelenç bolupdyr. Sada, ýöne muňa garamazdan, görnüşe, maglumatlara baý bolmagy «gezelenjiň» gymmatyny artdyrypdyr. Alyp baryjynyň özüni erkin alyp barmagynda ünsüm eglendi. Sebäbi biz — tomaşaçylar şeýle sada, erkin, özüne çekiji wideolara, gepleşiklere garaşýarys. Onda näme dowamy bolsunmy gezelenjiň?! — Elbetde.

179
INVESTOR ( 03.05.2022 )

Salam. Turkmenportal-yñ muşdagy hökmünde täze gepleşigiñiz ýerinde we gowy bolupdyr diýesim gelýär. Bu gepleşigiñ ýurdumyzdaky taryhy-medeni, syýahatçylyk, dynç alyş nokatlaryny we merkezlerini ähli watandaşlarymyza ýakyndan görkezmekde we daşary ýurtly jahankeşdelere tanatmakda, olaryñ ünsüni çekip, ýurdumyza gelýän syýahatçylaryñ sanyny artdyryp, syýahatçylygy ösdürmekde uly goşandy boljakdygyna ynanýaryn. Daşary ýurtly jahankeşdeleriñ hem görüp düşünmegi üçin, widio gidip durka ekranyñ aşagynda şol bir wagtda iñlis dilinde terjimesi hem goýulsa gowy bolar diýip pikir edýärin. Gepleşigiñ dowamynda watandaşlarymyzy we jahankeşdeleri naharlanmak, dynç almak üçin bar bolan şertler hakynda giñişleýin görkezilse gowy bolar diýip pikir edýärin. Gepleşigiñ indiki sanyna sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn. Işiñizde üstünlik arzuw edýärin. Sagboluñ.

179
По теме