The winners of the contest "Best online store in Ashgabat" have been announced

2
13289
Comments
To leave a comment, log in or register
bericode ( 19/02/2021 )

Ulanylan telefonar ýa-da enjamlar satyn alnanda müşderilere telefonlarynyň ýa-da enjamlarynyň ýagdaýyna görä göwnejaý teklipleri bermegi başarmak we satylýan ähli harytlara, olaryň täzelgine we ulanylandygna garamazdan, kepillik üçin birnäçe wagtlyk garantiýa bermek bu söwdanyň ygtybarly we ynamdar görnüşi bolsa gerek. Muny hem Dükan 41 online söwda dükany amaly aşyrýar. Online tölegiň ýokdugy biraz gynandyryjy bolsa-da isleseňiz öz dükanlaryna barmak arkaly, isleseňiz eltip bermek hyzmaty arkaly söwdanyň ähli hyzmatlaryndan peýdalanmaga ýardam berýär we öz müşderileriniň dükanlaryndan hoşal bolmaklaryny maksat edinip, amatly we höweslendiriji söwda ulgamyny döretmäge çalyşýar. Beýle uly mukdarlardaky söwdanyň yüzbe-ýüz amala aşyrylmagy her iki tarap üçin hem amatly we ynamly bolmagyna ýardam berýär.

1
By topic