News Archive

Turkmen Afisha

0
20886
Phone:
+99364109992
Web address:
www.TMAFISHA.сom
Last update:

"Türkmen Afişa" taslamasy Hormatly Prizeidentimiz tarapyndan tassyklanylýan " Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynyň "çäklerinde işlenip taýýarlanyldy. Taslmanyň esasy maksady jemgyýetiň durmuş - medeni we gözellik ulgamlaryna hem-de önümçilik pudaklaryna sanly tehnologiýalary ornaşdyryp, ilata hödürlenilýän hyzmatlaryň hilini has-da yokarlanyrmakdan ybarat. Bu taslamanyň telekeçiler we ulanyjylar üçin hem peýdaly taraplary köpdür. Çünki "Türkmen Afişa" taslamasy telekeçiliginiň islendik görnüşini ösdürmäge we kämilleşdirmäge ýardam eder. 

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic