Latest News

News Archive

Halka oboylar- Siziň arzuw etýan oboýlaryňyz Bizde bar.

0
3501
Phone:
+99364507709
Mail:
halkaoboylar@gmail.com
Price:
225
Italiýada yokary hilli tehnologiýada öndürilen, döwrebapItalýan oboýlary, Siziň öýleriňizi we ofisleriňizi bezejek oboýlary hiç bir ýerde gaýtalanmajak dizaýnerlary bilen tanalýan täze önümleriň görnüşleri bilen tanymal belli önümleri

Italiýa / Türkiýe / Koreýa

Hyzmatlarymyz we aýratynlyklarymyz:

1) Mugt eltip bermek;
2) Bölekleýin kesip bermek.

Telefon belgilerimiz:
861 67-34-43 / 861 77-20-00 / 864 50-77-09
Comments
To leave a comment, log in or register
By topic