Latest News

News Archive

Faberlik den "Koral kalsiý" mineral düzümli bolup, ganyň kislorotlaşmagyna gandaky şekeriň kadaly bolmagyna kömek etýär Faberlic Turkmenistan

0
632
Phone:
+99361704962
Mail:
aybolek.faberlic@gmail.com
Price:
Bahasy jaňda
Aýbölek Faberlik Türkmenistan
Tel: +99361704962

Russiýada öndürilen, tebigy saglyk önümler bilen saglygyňyzy gaýtadan dikeldiñ, maşgalaňyzy kesellerden goraň!
Dünýäde N1 bolan, kislorodly kosmetikalar bilen näzik deriňiziň hem aladasyny ediň, hem-de gözelligiňiz bilen hemmeleri haýran galdyryň!
Biziň Faberlik Kompaniýamyzda her ýaşa we her islege görä harytlarymyz bar. Habarlaşyp, gözleýän zadyňyzy maslahat sorap, saýlap, oturan ýeriňizden sargyt edip bilersiňiz.
5 welaýata dastawka hyzmatymyz bar!
Comments
To leave a comment, log in or register
By topic