Latest News

News Archive

1C programma

0
616
Phone:
+99363778849
Mail:
almaatayewa95@gmail.com
Price:
150
Bu kurs 1C buhgalteriýa ulgamy bilen tanyş bolmadyk öwrenjeler üçin niýetlenendir.

Bu kursda, platformanyň obýektleri we mehanizmleri bilen tanyşarsyňyz we "1C: Предприятие " platformasyny düzmek we programmirlemek barada esasy düşünje alarsyňyz. Täze maglumat bazasyny nädip döretmelidigini, salgylanma we resminamany nädip döretmelidigini, formalar, buýruklar we hadysalary dolandyryjylar bilen nähili işlemelidigini öwrenersiňiz.
www.ebilim.com.tm
Comments
To leave a comment, log in or register
By topic