Рестораны Ашхабада

Сортировка:
Рестораны Ашхабада
Балканский велаят, Балканабат, 207-208 квартал
+99362104010
1853
Рестораны Ашхабада
Ашхабад, ул. 2060
+99312343731
7388
Рестораны Ашхабада
Ашхабад, центральный вход в Ботанический сад
+99364074222
6404
Рестораны Ашхабада
"Aşgabadyň Ýalkymy" Söwda Merkezi
+(99312) 906706 907593 +(99361) 405157
49839
Рестораны Ашхабада
г.Ашхабад, 2-ой микрорайон
+(99312) 275600
31675
Рестораны Ашхабада
G. Kulyýew köçesiniň 89-njy jaýy
665959,694949
24056
Рестораны Ашхабада
10 yyl Abadançylyk ş."Olimpiya" Işewürlik merkezi
+99364774800
23209
Рестораны Ашхабада
+99312951951
20947
Рестораны Ашхабада
"Altyn Asyr" restoran 1nji gat
+99312490787
19314
Рестораны Ашхабада
г.Ашхабад, верхний Кёши
+(993 64) 14 04 62 +(993 12) 97 83 85
27596
Рестораны Ашхабада
г.Ашхабад, ул. Арчабиль шаёлы,отель "Азия"
+(993 62) 19 93 53 +(993 12) 48 83 56
27244
Рестораны Ашхабада
г.Ашхабад, отель "Ак Алтын"
+(993 65) 85 17 30
28207
Рестораны Ашхабада
г.Ашхабад
+(993 62) 06 93 71 +(993 63) 17 40 61
27892
Рестораны Ашхабада
г.Ашхабад
+(993 64) 01 43 66 +(993 64) 07 32 29 +(99 365) 44 38 88
27911
Рестораны Ашхабада
г.Ашхабад, отель Ак Алтын (2 этаж)
+(993 65) 614927
28342
Рестораны Ашхабада
г.Ашхабад, ул.Алишера Новайи 52А ( Гостиница ‘’Дайхан’’ 1 этаж )
+(993 61) 92 98 88 +(993 12) 93 19 91
3058
Рестораны Ашхабада
г.Ашхабад, ул. Арчабиль 29, отель Небитчи
+(993 62) 423338 +(993 61) 005040
3406
Рестораны Ашхабада
г.Ашхабад ул.Йылгай Дурдыева здание Şanly Kerwen
+(993 65) 530173 +(993 12) 754021
3483
Рестораны Ашхабада
г.Ашхабад
+(993 62) 31 9999 +(993 62) 90 1555
2725
Рестораны Ашхабада
г.Ашхабад, Стадион Ашхабад, Ресторан № 1, "AD"
+(99312)95-00-16, 95-00-17
17700
Рестораны Ашхабада
г.Ашхабад, ул.Б.Туркменистан 55 Арка Нейтралитета
+(99312) 98-10-68,+(99362) 98-10-68,
10842
Рестораны Ашхабада
г.Ашхабад пр. Махтумкули, 99
+(99312)93-52-25 93-02-22
14860
Рестораны Ашхабада
г.Ашхабад, Мир 1, ул. Андалиба, 50/1
+(99312)45-33-43, 45-13-33
13633
Рестораны Ашхабада
г.Ашхабад, пр. Махтумкули 73, ТЦ "Туркменистан"
+(99312) 94-18-28
14651
Рестораны Ашхабада
г.Ашхабад, ул.Огузхан 1/7
+(99312) 49-80-02,+(99312) 49-80-09
10607