Бизнес центры

Сортировка:
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Гарашсызлык
(99312) 921729, 923581
04 Август 2012
1707
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение ул. Юнуса Эмре и пр. Туркменбаши
(99312) 455099
08 Август 2012
4364
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Арчабиль
(99312) 480091
08 Август 2012
2335
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Туркменбаши
(99312) 454266
08 Август 2012
5201
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Туркменбаши
08 Август 2012
1696
Бизнес центры
г.Ашхабад, Туркменбаши шаёлы, 81
(99312) 227422, 220416
08 Август 2012
1971
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Махтумкули
(99312) 363700
08 Август 2012
1592
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение пр. Н.Андалиба и пр. 10 йыл Абаданчылык
(993 12) 477509, 477482, 477492
08 Август 2012
2348
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение пр. Н.Андалиба и пр. Махтумкули
(99312) 946982
08 Август 2012
1699
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение пр. Н.Андалиба и ул. Юнус Эмре
08 Август 2012
1764
Бизнес центры
г. Ашгабат, пр. 10 йыл Абаданчылык
(99312) 218788
08 Август 2012
1758
Бизнес центры
г.Ашгабат, ул. Сейди
(99312) 348496
08 Август 2012
1867
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. 10 йыл Абаданчылык
(99312) 472272, 925193
08 Август 2012
2025
Бизнес центры
г. Ашхабад, пр-т Арчабиль, 55
(993 12) 488641
08 Август 2012
2769
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Н. Андалиба
(99312) 474546
08 Август 2012
5217