Бизнес центры

Сортировка:
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Гарашсызлык
(99312) 921729, 923581
04 Август 2012
3139
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение ул. Юнуса Эмре и пр. Туркменбаши
(99312) 455099
08 Август 2012
6705
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Арчабиль
(99312) 480091
08 Август 2012
4322
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Туркменбаши
(99312) 454266
08 Август 2012
7084
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Туркменбаши
08 Август 2012
3461
Бизнес центры
г.Ашхабад, Туркменбаши шаёлы, 81
(99312) 227422, 220416
08 Август 2012
3427
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Махтумкули
(99312) 363700
08 Август 2012
2832
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение пр. Н.Андалиба и пр. 10 йыл Абаданчылык
(993 12) 477509, 477482, 477492
08 Август 2012
4292
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение пр. Н.Андалиба и пр. Махтумкули
(99312) 946982
08 Август 2012
3015
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение пр. Н.Андалиба и ул. Юнус Эмре
08 Август 2012
2955
Бизнес центры
г. Ашгабат, пр. 10 йыл Абаданчылык
(99312) 218788
08 Август 2012
2985
Бизнес центры
г.Ашгабат, ул. Сейди
(99312) 348496
08 Август 2012
3281
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. 10 йыл Абаданчылык
(99312) 472272, 925193
08 Август 2012
3513
Бизнес центры
г. Ашхабад, пр-т Арчабиль, 55
(993 12) 488641
08 Август 2012
4695
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Н. Андалиба
(99312) 474546
08 Август 2012
7474