Бизнес центры

Сортировка:
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Гарашсызлык
(99312) 921729, 923581
04 Август 2012
1334
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение ул. Юнуса Эмре и пр. Туркменбаши
(99312) 455099
08 Август 2012
2595
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Арчабиль
(99312) 480091
08 Август 2012
1410
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Туркменбаши
(99312) 454266
08 Август 2012
3919
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Туркменбаши
08 Август 2012
1290
Бизнес центры
г.Ашхабад, Туркменбаши шаёлы, 81
(99312) 227422, 220416
08 Август 2012
1557
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Махтумкули
(99312) 363700
08 Август 2012
1255
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение пр. Н.Андалиба и пр. 10 йыл Абаданчылык
(993 12) 477509, 477482, 477492
08 Август 2012
1527
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение пр. Н.Андалиба и пр. Махтумкули
(99312) 946982
08 Август 2012
1332
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение пр. Н.Андалиба и ул. Юнус Эмре
08 Август 2012
1402
Бизнес центры
г. Ашгабат, пр. 10 йыл Абаданчылык
(99312) 218788
08 Август 2012
1393
Бизнес центры
г.Ашгабат, ул. Сейди
(99312) 348496
08 Август 2012
1501
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. 10 йыл Абаданчылык
(99312) 472272, 925193
08 Август 2012
1436
Бизнес центры
г. Ашхабад, пр-т Арчабиль, 55
(993 12) 488641
08 Август 2012
2206
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Н. Андалиба
(99312) 474546
08 Август 2012
3228