Бизнес центры

Сортировка:
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Гарашсызлык
(99312) 921729, 923581
04 Август 2012
2015
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение ул. Юнуса Эмре и пр. Туркменбаши
(99312) 455099
08 Август 2012
4848
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Арчабиль
(99312) 480091
08 Август 2012
2770
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Туркменбаши
(99312) 454266
08 Август 2012
5579
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Туркменбаши
08 Август 2012
2042
Бизнес центры
г.Ашхабад, Туркменбаши шаёлы, 81
(99312) 227422, 220416
08 Август 2012
2351
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Махтумкули
(99312) 363700
08 Август 2012
1871
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение пр. Н.Андалиба и пр. 10 йыл Абаданчылык
(993 12) 477509, 477482, 477492
08 Август 2012
2795
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение пр. Н.Андалиба и пр. Махтумкули
(99312) 946982
08 Август 2012
2000
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение пр. Н.Андалиба и ул. Юнус Эмре
08 Август 2012
2050
Бизнес центры
г. Ашгабат, пр. 10 йыл Абаданчылык
(99312) 218788
08 Август 2012
2011
Бизнес центры
г.Ашгабат, ул. Сейди
(99312) 348496
08 Август 2012
2180
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. 10 йыл Абаданчылык
(99312) 472272, 925193
08 Август 2012
2346
Бизнес центры
г. Ашхабад, пр-т Арчабиль, 55
(993 12) 488641
08 Август 2012
3122
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Н. Андалиба
(99312) 474546
08 Август 2012
5745