Бизнес центры

Сортировка:
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Гарашсызлык
(99312) 921729, 923581
04 Август 2012
3368
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение ул. Юнуса Эмре и пр. Туркменбаши
(99312) 455099
08 Август 2012
7179
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Арчабиль
(99312) 480091
08 Август 2012
4625
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Туркменбаши
(99312) 454266
08 Август 2012
7386
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Туркменбаши
08 Август 2012
3755
Бизнес центры
г.Ашхабад, Туркменбаши шаёлы, 81
(99312) 227422, 220416
08 Август 2012
3663
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Махтумкули
(99312) 363700
08 Август 2012
3030
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение пр. Н.Андалиба и пр. 10 йыл Абаданчылык
(993 12) 477509, 477482, 477492
08 Август 2012
4564
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение пр. Н.Андалиба и пр. Махтумкули
(99312) 946982
08 Август 2012
3184
Бизнес центры
г.Ашгабат, пересечение пр. Н.Андалиба и ул. Юнус Эмре
08 Август 2012
3146
Бизнес центры
г. Ашгабат, пр. 10 йыл Абаданчылык
(99312) 218788
08 Август 2012
3182
Бизнес центры
г.Ашгабат, ул. Сейди
(99312) 348496
08 Август 2012
3495
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. 10 йыл Абаданчылык
(99312) 472272, 925193
08 Август 2012
3706
Бизнес центры
г. Ашхабад, пр-т Арчабиль, 55
(993 12) 488641
08 Август 2012
4966
Бизнес центры
г.Ашгабат, пр. Н. Андалиба
(99312) 474546
08 Август 2012
7807