Тендеры Туркменистана

Сортировка:
Государственные
Туркменистан, г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 56, Государственный концерн «Туркменгаз»:
(+99312) 40-33-54, 40-32-50, факс (+99312) 40-32-51.
01 Май 2013
6355
Государственные
: г.Ашхабад, 1939, Арчабил шаёлы, 56, 13 этаж, УКПО ГК «Туркменгаз»
40-37-40 (факс), 40-37-39, 40-37-42.
01 Май 2013
7165
Государственные
Сапармурат Туркменбаши шаёлы, 42/1.
45-82-39, 22-19-52.
01 Май 2013
6650
Государственные
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, №43
01 Май 2013
7730
Государственные
Хякимлик г. Ашхабада
(99312) 92-11-00
28 Май 2013
6338
Государственные
05 Июнь 2013
6477
Государственные
ГО «Туркмен атлары» (5 этаж, каб. 502, 504).
(+99312) 21-02-35, 21-12-37, 21-12-68, 21-02-98.
05 Июнь 2013
6442
Государственные
г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 20.
(+99312) 40-05-50, 40-05-53
05 Июнь 2013
6876
Государственные
8(00222)93000
05 Июнь 2013
6913
Государственные
Туркменистан, г.Ашхабад, проспект Героя Туркменистана А.Ниязова, 11
+993 12 - 41-20-87, 41-20-73.
05 Июнь 2013
6667
Государственные
12 Июнь 2013
6567
Государственные
745000, Туркменистан, Балканский велаят, г. Туркменбаши, ул. Шагадам, 8 «А», Государственная служба морского и речного транспорта Туркменистана
(+993243) 2-38-43, 2-13-46, факс: 2-07-81, 2-07-44
12 Июнь 2013
6874
Государственные
(99312) 92-19-04
12 Июнь 2013
6790
Государственные
RWE Dea AG Attn. Mr. Jan van Hueth Ueberseering 40 D-22297 Hamburg/Germany
+49 40 6375 3175
12 Июнь 2013
7866
Государственные
г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 92 (каб. А315, А317)
(99312) 44-75-27, 44-75-33
12 Июнь 2013
6945
Государственные
+993 12 /40-39-55, 40-36-89, 40-31-06.
14 Июнь 2013
6955
Государственные
744027 Туркменистан, г.Ашхабад, Бейик Сапармурат Туркменбаши шаелы, 81,
+99312 39-80-00, внутр. 1107
14 Июнь 2013
12430
Государственные
+ 993 12 45 60 95, / + 7 495 788 55 60
14 Июнь 2013
7118
Государственные
+993 12 / 94-57-48, 94-59-70, 94-69-62 (факс).
14 Июнь 2013
7058
Государственные
744035, г.Ашхабад, проспект Героя Туркменистана А. Ниязова, 85, главный офис ХО «МТС Туркменистан»
+99366 40-40-22
14 Июнь 2013
7071
Государственные
г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 20.
+99312 / 40-05-53, 40-05-55.
15 Июнь 2013
6904
Государственные
г.Ашхабад, Арчабил шаелы, 84, 5 этаж, каб. 518
+99312/ 44-45-57, 44-45-53
17 Июнь 2013
7178
Государственные
40-35-10, 40-35-70, 40-35-81 (факс).
18 Июнь 2013
7264