Последние новости

Архив новостей

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edildi

0
381
Адрес:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.
Телефон:
39-46-39; 39-46-38, 39-46-32.

1. LOT ¹422.
Ministrligiň degişli birlikleri üçin niýetlenen ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

2. LOT ¹446.
Gullugyň Lebap welaýatynda ýerleşýän binalarynda düýpli abatlaýyş işlerinde gerek bolan dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

3. LOT ¹475.
Ministrligiň degişli binalarynda içki we internet toruny çekmek, olary işjeň ýagdaýa getirmek üçin doly enjamlaşdyrmak boýunça işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi.

4. LOT ¹498.
Tehniki enjamlar üçin zerur bolan dürli görnüşli akkumulýator batareýalaryny satyn almak.
Satyn alyjy: degişli döwlet edarasy.

Bäsleşik 2021-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersiňiz.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi. 

Telefon belgileri: 39-46-39; 39-46-38, 39-46-32.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме