Последние новости

Архив новостей

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bäsleşikleri yglan edýär

0
33795
Адрес:
Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 20
Телефон:
40-04-79
Последнее обновление:

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Şikesleri bejeriş halkara merkezi üçin endorprotez serişdelerini, olaryň öndürijilerinden we öndürijileriň resmi wekillerinden satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almaly.
Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap ýazuw görnüşindäki arza tabşyrylanda berilýär.
Bäsleşik teklipli bukjalar şu bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda aşakdaky salgy boýunça kabul edilýär: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 20, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.
Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 40-04-79.
***
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi S.A.Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkezi üçin derman serişdelerini, lukmançylyk enjamlaryny we lukmançylyk serişdelerini, olaryň öndürijilerinden we öndürijileriň resmi wekillerinden satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almaly.
Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap ýazuw görnüşindäki arza tabşyrylanda berilýär.
Bäsleşik teklipli bukjalar şu bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda aşakdaky salgy boýunça kabul edilýär: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 20, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.
Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 40-04-79.
***
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Lot ¹4 — Aşgabat şäheriniň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy üçin barlaghana enjamlaryny we serişdelerini, olaryň öndürijilerinden we öndürijileriň resmi wekillerinden satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almaly.
Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.
Bäsleşik teklipli bukjalar şu bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda aşakdaky salgy boýunça kabul edilýär: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.
Habarlaşmak üçin telefony: 40-04-79.

 

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме