Последние новости

Архив новостей

HyaluronCa nemlendiriji ýüz tonigy by Faberlic 2821

0
719
Телефон:
+99361704962
Почта:
aybolek.faberlic@gmail.com
Цена:
Bahasy jañda
Aýbölek Faberlik Türkmenistan
+99361704962Önüm hakda
Agramy: 151 gr., Göwrümi: 150 ml.

Çyglylygyň çeşmesi! Ýaşlyk çeşmesi!

HyaluronCa - gialuron turşusynyň we deriniň çuňlaşmagy üçin kalsiniň kadalaşdyryş täsiriniň doly spektri bolan seriýa.

Üç maddany ulanyp, deriniň gidrasiýa formulasyny döretdik: gialuron turşusy, kalsiý we K2 witamini.
Näme üçin ol? Gialuron turşusynyň we kalsiniň ýetmezçiligi bilen deri inçe bolýar. Bu maddalaryň ýetmezçiliginiň öwezini dolmak möhümdir. Olary has gowy siňdirmekleri üçin, K2 witamininiň üsti ýapyk. Kompozisiýany kislorod toplumy bilen dolduranymyzdan soň, ajaýyp täsir bilen innowasiýa önümlerini aldyk!

Gialuron kislotasy deriniň ähli gatlaklarynda derrew gidrasiýa we uzak wagtlap täsir edýär.
Kalsiý deri öýjüklerinde öz gialuron turşusynyň sintezine kömek edýär.
K2 witamini güýçli täsir edýär, gorag päsgelçiligini saklaýar.

NOVAFTEM-O2 toplumy deridäki kislorodyň mukdaryny köpeldýär we nemlendiriji toplumyň çuň gatlaklara eltilmegini üpjün edýär.

Nemlendiriji ýüz tonigy dürli molekulýar agramly gialuron turşusyny we deride tapylan tebigy nemlendiriji faktoryň düzüm bölekleri bolan aminokislotalar toplumyny öz içine alýar. Arassalaýjylaryň galyndylaryny deriniň ýüzünden ýuwaşlyk bilen aýyrýar, intensiw nemlendirýär, deriniň çuň gatlaklaryna, tonlaryna aralaşýar, täzelik, arassalyk we rahatlyk duýgusyny berýär. Derini has köp ideg etmek üçin taýýarlaýar.
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме