Последние новости

Архив новостей

Misselýar suwy HyaluronCa by Faberlic 2819

0
678
Телефон:
+99361704962
Почта:
aybolek.faberlic@gmail.com
Цена:
Bahasy jañda
Aýbölek Faberlik Türkmenistan
+99361704962

Önüm hakda
Agramy: 270 gr., Göwrümi: 270 ml.

Çyglylygyň çeşmesi! Ýaşlyk çeşmesi!

HyaluronCa- gialuron turşusynyň we deriniň çuňlaşmagy üçin kalsiniň kadalaşdyryş täsiriniň doly spektri bolan seriýa.

Üç maddany ulanyp, güýçli deri gidrasiýa formulasyny döretdik: gialuron turşusy, kalsiý we K2 witamini.
Näme üçin olar? Gialuron turşusynyň we kalsiniň ýetmezçiligi bilen deri inçe bolýar. Bu maddalaryň ýetmezçiliginiň öwezini dolmak möhümdir. Olary has gowy siňdirmekleri üçin, K2 witamininiň üsti ýapyk. Kompozisiýany kislorod toplumy bilen dolduranymyzdan soň, ajaýyp täsir bilen innowasiýa önümlerini aldyk!

Gialuron kislotasy deriniň ähli gatlaklarynda derrew gidrasiýa we uzak wagtlap täsir edýär.
Kalsiý deri öýjüklerinde öz gialuron turşusynyň sintezine kömek edýär.
K2 witamini güýçli täsir edýär, gorag päsgelçiligini saklaýar.

NOVAFTEM-O2 toplumy deridäki kislorodyň mukdaryny köpeldýär we nemlendiriji toplumyň çuň gatlaklara eltilmegini üpjün edýär.

Misellýar suwy derini täsirli arassalaýar we mikrelleriň kömegi bilen ýüzden, gözlerden we dodaklardan makiýaupy ýuwaşlyk bilen aýyrýar. Gialuron kislotasy deriniň nemlenmegine kömek edýär.
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме