Последние новости

Архив новостей

HyaluronCa ýüz ýuwujy gel by Faberlic 2820

0
513
Телефон:
+99361704962
Почта:
aybolek.faberlic@gmail.com
Цена:
Bahasy jañda
Aýbölek Faberlik Türkmenistan
+99361704962


Önüm hakda
Agramy: 150 gr., Göwrümi: 150 ml.

Çyglylygyň çeşmesi! Ýaşlyk çeşmesi!

HyaluronCa - gialuron turşusynyň we deriniň çuňlaşmagy üçin kalsiý kadalaşdyryş täsiriniň doly spektri bolan seriýa.

Üç maddany ulanyp, güýçli deri gidrasiýa formulasyny döretdik: gialuron turşusy, kalsiý we K witamini 2.
Näme üçin olar? Gialuron turşusynyň we kalsiniň ýetmezçiligi bilen deri inçe bolýar. Bu maddalaryň ýetmezçiliginiň öwezini dolmak möhümdir. Olary has gowy siňdirmekleri üçin, K witamin 2gerek. Düzmindäki kislorod toplumy bilen dolduranymyzdan soň, ajaýyp täsir bilen innowasiýa önümlerini aldyk!

Gialuron kislotasy deriniň ähli gatlaklarynda derrew gidrasiýa we uzak wagtlap täsir edýär.
Kalsiý deri öýjüklerinde öz gialuron turşusynyň sintezine kömek edýär.
K witamini 2 güýçli täsir edýär, gorag päsgelçiligini saklaýar.
NOVAFTEM-O 2 toplumy deridäki kislorodyň mukdaryny köpeldýär we nemlendiriji toplumyň çuň gatlaklara eltilmegini üpjün edýär.
Ýuwujy gel ýeňil jele meňzeş dokumasy bilen derini arassalaýar we derrew arassaçylyk duýgusyny berýär. Gialuron kislotasy arassalanmak döwründe eýýäm derini nemlendirmäge kömek edýär, gurluşyny, äheňini düzýär we täze görnüş berýär.
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме