Как оплатить штраф с мобильного телефона в Туркменистане? (видео)

11
97315
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Artem ( 03.02.2020 )

Хороший рывок для экономики очереди не будет в банке наконец то и экологий не будет вреда без лишних бумажек, и для бухгалтерий легко будет. Хотел бы чтоб и авиабилеты тоже продавались через программу вообще супер было бы на Жд продаются очень легко купить программка супер

16
MTV ( 03.02.2020 )

Чувствуется значительный прогресс. Молодцы! Дорожные службы МВД стали работать значительно эффективнее. Переоформление авто и техосмотр теперь занимает не более 1 часа. А оплату штрафа упростили. Сами работники ГАИ просят оплатить штраф через приложение - и мне, как водителю удобно - не надо ехать в банк, потом в ГАИ за правами, и сотруднику ГАИ меньше волокиты. В итоге, права остаются на руках. Отличная новость!

13
Hanmurad ( 03.02.2020 )

Örän gowy täzelik!!! Indi sürüjiler tiz we aňsat jerimeleri töläp bilerler. Sürüjileriň banka gitmek tölemek, prawany almak ýaly problemalary azalýar. Tehnologiýany gündelik işlerimizde girizip durmuşymyzy ýeňilleşdirýändikleri örän gowy!!! Sizede türkmenportalyň agzybir toparynada sag bolsunlarymy aýdýan elmydama halka peýdaly, gerekli maglumatlary habar edip durýarsyňyz! Işiňizde üstünlik!!! Ýenede köp köp täzelikleriňize garaşýas!!!

15
keshalucky ( 04.02.2020 )

gaty gowy tuweleme

6
keshalucky ( 04.02.2020 )

Prilojeniya horoshaya, seravno po menshe narusheniy ya jelayu))) naushniki hochu))))))

6
azatamanow ( 05.02.2020 )

Sanly ykdysadyýete geçmek boýunça alynyp barylýan işleriň gündelik durmuşymyza oňyn täsirini duýup başladyk. Howaýollary, demirýollary ýaly transport petekleriniň, teatrlaryň petekleriniň we beýleki birnäçe hyzmatlaryň online görnşde satyn alynmagy, ýa-da elektron görnüşde salgyt hasabatnyň berilmegi ýaly birnäçe ýeňillikler raýatlarymyzyň gündelik durmuşunda wagt hem-de puluny tygşytlamaklaryna ýardam edýär. Elektron döwlet düşünjesini indi her ädimde duýmak mümkin. Türkmenportal habar portalynyň döredijilerine we işgärlerine köp sag bolsun aýtmak isleýärin. Hem metbugat wekili hökmünde ygtybarly we iň täze habarlary, hem-de jemgyýetimiziň aktuwal meseleleri boýunça zerur bolan maglumatlary we bildirişleri halka ýetirýänligi üçin. Türkmen dilindäki maglumat beriji wideo reportažlar örän ýerlikli bolupdyr. Alyp barýan işleriňizde üstüklik arzuw edýärin. Agyr ýüküňiz abraý bolsun.

18
Shohrat9970 ( 20.02.2020 )

Programmany barlamak üçin howupsyzlyk kemerimi dakynmadym

11
Kalpsultani ( 27.02.2020 )

Hormatly Arkadagymyzyň Türkmenistanyň agzybir halky üçin alyp barýan il-ýurt bähbitli alyp barýan işleriniň naýbaşylarynyň biri hem bolsa halkymyzy mundan beýläk ýene bir uly derejä - ýurdumyzy sanly ykdysadyýet ulgamyna ornaşdyrmak hem-de adamzat nesli üçin iňňän wajyp gymmatlygy bolan Wagtyň sarp edilişini tygşytlamak maksady bilen hem-de uzak ýoly söküp, nobatlarda nobat bellemeklik indi ýuwaş-ýuwaş ýatlama öwürmek maksady bilen bu "PÝGG jerime töleg" maksatnama üpjünçiligi taslamany işläp taýýarlaýjylar toparyna gündelik durmuşymyzda öz wagtymyzy öz mähribanlarymyz bilen köpräk geçirmeklik üçin tagallalaryna hem-de ene dilimizde köpçülige ýaýbaňlandyrmakda örän täsirli edip, halkymyzyň dykgatyna ýetirýän "Türkmenportal" habarlar portalynyň agzybir döredijilik toparyna öz maşgalamyň adyndan minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Siziň bu maglumatyňyz üçin yhlasyňyz ýerine düşdi diýsem, meni bu portalyň agzalary goldasalar gerek. Öeýle mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Mähriban Arkadagymyza sag bolsun aýdasym gelýär. Goý,Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan işleri rowaç alsyn! "Öňe, diňe öňe, jan Watanym-Türkmenistan!!!

7
По теме