Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

0
3155
Address:
Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýolunyň 32-nji jaýy.
Phone:
+99312 40-60-02; 40-64-41.
Last update:

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky kart töleg ulgamynyň enjamlaýyn howpsuzlyk modul toplumyny satyn almak we bank kartlaryny şahsylaşdyrmak çözgüdini kämilleşdirmek boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän taraplar degişli maglumatlary aşakda görkezilen salgydan sagat 9:00-dan 17:00-a çenli alyp bilerler. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň ýerleşdirilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýolunyň 32-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +99312 40-60-02; 40-64-41.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic