News Archive

Aşgabat şäher häkimligi düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin potratçylary saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

0
2959
Address:
Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy.
Phone:
92-56-24.
Last update:

Aşgabat şäher häkimligi Döwletmämmet Azady köçesiniň 7-nji salgysynda ýerleşýän 5-nji, Nurmuhammet Andalyp köçesiniň 256-njy salgysynda ýerleşýän 3-nji saglyk öýleriniň edara binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin potratçylary saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary 2022-nji ýylyň 14-nji maýyna çenli kabul edilýär. Töleg hasaplaşygy işler ýerine ýetirilenden soň geçirilýär.

Bäsleşik şu ýylyň 21-nji maýynda geçirilýär.

Oňa gatnaşmak üçin gerekli resminamalary şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 92-56-24.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic