Latest News

News Archive

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана объявляет тендер на закупку товаров

0
3147
Address:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.
Phone:
40-04-79.
Last update:

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär.

Lot ¹ 31 — «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkezi üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot ¹ 32 — S.A.Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkezi üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot ¹ 33 — Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Lot ¹ 34 — Onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 40-04-79.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic