News Archive

Acoustic ceiling installed in the "Turkmenportal" media studio

11:4022.09.2020
1
35459
Comments
To leave a comment, log in or register
sapar88 ( 01.10.2020 )

Ak buludyň öndürýän önümlerini diňe potoloklaryň däl, eýsem diwarlaryň hem bezegidir. Olaryň akustik bolmagy bolsa, gurnalan ýerinde hakykatdanam sesiň täsirini sazlaýar. "Ak buludyň" agzybir kollektiwi üstünlik hemraňyz bolsun, döredijilik önümçiliginde ýoluňyz bulut ýaly ak bolsun, täsin döredijiligiňiziň höwri köp bolsun

3